Hvordan brenne bilder på DVD

Hvordan brenne bilder på DVD


Hvis du har mange viktige bilder på datamaskinen din som du ønsker å arkivere og lagre bort et sted trygt eller hvis du ønsker å dele disse bildene med noen andre, kan du lett brenne dem på en DVD. Hvor lang tid som trengs for å fullføre prosessen avhenger av hvor raskt du kan finne og organisere bildene på datamaskinen din som du vil ha på din DVD.

Bruksanvisning

1 Sett DVD i DVD-stasjonen på datamaskinen.

2 Hit "Brenn filer på en dataplate" i dialogboksen som vises.

3 Velg et navn på DVD og skriv i feltet. Hit "Vis formateringsalternativer" og plukke "Mastered". Trykk på "Neste" -knappen. Vent et par minutter. Når DVD er formatert, vil en tom mappe vindu. La dette vinduet åpent.

4 Finn de bildefilene du vil brenne til DVD. Stedet der de bor er opp til deg. Åpne mappen eller plassering som inneholder bildene du vil ha på DVD.

5 Venstre-klikk på bildefilene som du fant i trinn 4. Flytt dem inn i det tomme DVD-vinduet som dukket opp i trinn tre.

6 Trykk på "Brenn til plate" i verktøylinjen når du er ferdig med å kopiere bildefiler til DVD. Din stasjonen vil åpne når brenneprosessen er fullført.