Hvordan bruke Dreamweaver CS4 horisontal og vertikal Delt visning

December 6 by admin

I Adobe Dreamweaver CS4 det er nye måter å vise både kode og design eller bare kode. Du kan også se den samme siden av koden i to vinduer. Les videre for å lære hvordan.

Bruksanvisning

1 Hvordan bruke Dreamweaver CS4 horisontal og vertikal Delt visning

Åpne en side i Dreamweaver. Hvis du vil vise kode og design, kan du klikke på Del-knappen som har vært i bruk i Dreamweaver for flere versjoner - eller nå kan du velge Vis> Split vertikalt og se Kode og design side ved side.

2 Som i tidligere versjoner av Dreamweaver, er en endring i én visning umiddelbart endret i den andre.

3 Når du gjør en endring i retningslinjene, du har fortsatt å klikke i Design vinduet for å se endringen tre i kraft.

4 Hvordan bruke Dreamweaver CS4 horisontal og vertikal Delt visning


Når du ser bare koden, kan du også velge Vis> Delt visning eller Vis> Split vertikalt. Du kan kopiere og lime inn fra et vindu til et annet. Alt man endrer i ett vindu blir også umiddelbart endret i den andre.

Related Articles