Hvordan bruke en MDI Form i VB

En MDI programmet er et program som viser flere dokumenter samtidig. MDI står for Multiple Document Interface. Noen program brukere som bankfolk trenger programmer som tillater dem å arbeide med mer enn ett dokument. Visual Basic .NET kommer med en mal MDI Parent form som vil holde flere dokumenter, eller "barn" i den. Du kan lage slike programmer ved hjelp av Visual Basic er pre-designet MDI Parent former eller starte fra scratch med en av dine egne.

Bruksanvisning

1 Åpne Visual Basic og klikk på "File" og deretter "New Project". Velg "Windows Forms Application" og klikk "OK."

2 Klikk på "Project" og deretter "Legg til Windows Form." Bla til du ser "MDI Parent Form" og klikk på den og klikk på «Legg til». Dette vil skape MDI skjema for prosjektet. Den vil ha en menylinje med noen forhåndsskrevne kode knyttet til den.

3 Klikk på "Project" og deretter "Legg til Windows Form" igjen. Rull ned og klikk på "Windows Form" og klikk "Legg til". Dette vil skape en form som for nå er atskilt fra MDI form.

4 Klikk på "Project" og deretter "Project Properties." Endre "Startup skjema" alternativ til MDIParent dersom det ikke er standardvalget. Dette vil sikre at prosjektet går MDI form og ikke Windows form.

5 Lag resten av programmet etter behov. Legg verktøy og kode til din Windows skjemaet og skrive funksjoner som trengs for MDI foreldrenes menyalternativer.

6 Dobbeltklikk på MDI ordnede skjemaet for å åpne kodevinduet for "Load" -funksjonen. Type "Form1.MdiParent = Me" i den første linjen og "Form1.Show ()" på den andre. Substitute "Form1" etter navnet på din Windows dersom du har endret den.

7 Trykk "F5" for å bygge og drive programmet. Din MDI ordnede skjemaet lastes med Windows skjema som finnes i den.

Hint

  • Du kan lage din egen MDI Parent form, uten noen forhåndsskrevne kode. Legg en Windows skjema til prosjektet, gjør det oppstart skjemaet og endre sin "IsMdiContainer" eiendom fra False til True i egenskapsvinduet. Dette vil føre til at det å ta utseendet til en MDI Parent form. Legg barn skjemaer til det på samme måte som med selve MDI Parent form.