Hvordan bruke en PC som faksmaskin

Hvordan bruke en PC som faksmaskin


Windows XP, Vista og 7 alle inkluderer gratis faks programvare som gjør at datamaskinen til å sende og motta fakser gratis. Når du har mottatt en faks, kan du lagre den til å arkivere faksen digitalt eller du kan skrive ut sidene mottatt. Koble til en ekstern scanner lar deg sende dokumenter som ikke er i digital form eller dokumenter som må være fysisk signert og deretter fakses.

Bruksanvisning

1 Åpne dokumentet du ønsker å fakse. Klikk på "File" og deretter "Skriv ut". Fra rullegardinmenyen for skrivervalg velge alternativet for å skrive ut til en faksskriver

2 Åpne "Send Fax Wizard" ved å åpne Start-menyen og klikke på "Alle programmer," etterfulgt av "Tilbehør", etterfulgt av "Communications", etterfulgt av "Fax" og til slutt "Send en telefaks." Klikk "Next" når "Send Fax Wizard" åpnes.

3 Skriv inn navnet på mottakeren i tekstboksen merket "Til" og skriv hennes faksnummer i feltet merket "faksnummer." Klikk "Legg til" for å legge til kontakten i listen over mottakere. Klikk "Next" for å fortsette.

4 Skriv inn emnet i "Emne" -feltet og legge til notater som du ønsker å legge til på forsiden. Du kan velge en mal som skal brukes som forside ved å velge på fra rullegardinmenyen. Klikk "Next" for å fortsette.

5 Velg når du ønsker å sende faksen. Hvis du ønsker å sende den umiddelbart etter ferdigstillelse av "Send en veiviser for faks," klikk "Next".

6 Klikk "Preview" for å forhåndsvise faks, og klikk "Finish" for å sende faksen.

Hint

  • Sørg for at du telefonkabelen er plugget i veggen og til modemet.
  • Hvis du vil motta fakser, åpne Fakskonsoll, som også finnes i Faks-mappen på Start-menyen. Når en innkommende faks blir oppdaget, vil datamaskinen behandle og vise faks.