Hvordan bruke en RPM Command

RPM pakkebehandleren brukes til å installere og administrere programvarepakker i Red Hat Linux-baserte operativsystemer, for eksempel Fedora og CentOS. Andre operativsystemer, for eksempel Novell Netware og Aix bruker også RPM. Programvarepakkene kan identifiseres gjennom "rpm" filtypen. Den "rpm" kommandoen kan brukes til å installere, slette, oppdatere eller lage en liste over installerte pakker. Kommandoen kan brukes til å vise programvaren et bestemt program er avhengig av, men det vil ikke automatisk installere avhengigheter.

Bruksanvisning

1 Åpne et terminalvindu eller logge inn via en SSH-økt tilgang til en ledetekst.

2 Skriv inn kommandoen "rpm ivh package.rpm" for å installere pakken. Erstatt "pakke" med navnet på pakken du vil installere.

3 Skriv inn kommandoen "rpm Uvh package.rpm" for å oppdatere pakken til den gjeldende versjonen.

4 Skriv inn kommandoen "rpm -e pakke" for å fjerne (slette) pakken. Bruk kun pakkenavnet, ikke navnet på RPM-filen du brukte til å installere den.

5 Skriv inn kommandoen "rpm-qa" for å liste opp alle installerte pakker på systemet.

6 Skriv inn kommandoen "rpm -qpR package.rpm" for å vise en liste over pakkeavhengigheter.