Hvordan bruke en Web Service til å vise data på Visual Basic Net

April 15 by admin

Web-tjenester er programmer som ligger på din PC eller andre datamaskiner på Internett. En web-tjeneste gjør at applikasjonskoden tilgang til data som den trenger, men ikke har. Noen web-tjenester, for eksempel, kan gi værmelding informasjon, mens andre kan returnere dagens aksjekurser. For å få tilgang til en web-tjeneste, trenger du bare å vite sin plassering. Hvis du er en Visual Basic-utvikler, kan du bruke webtjenester til å legge data til skjemaer og kontroller.

Bruksanvisning

Opprett Web Service

1 Åpne Visual Studio. Klikk på "File" og velg "Nye nettsider." Klikk på "Visual Basic" og deretter "ASP.NET Web Site".

2 Skriv "Test1" i "File System" tekstboksen og klikk "OK." Visual Studio vil opprette et nytt prosjekt. De prosjektfiler vises i Solution Navigator på høyre side av skjermen.

3 Klikk på "File". Velg "Legg til" og velg "New Project" for å åpne "New Project" -vinduet.

4 Klikk på "ASP.NET Web Service Application" prosjekttype for å markere det.

5 Skriv "MyWebService" (uten anførselstegn) i "Name" tekstboksen nederst i vinduet og klikk "OK." Visual Studio vil legge en ny webtjeneste prosjekt som heter "MyWebService" til løsningen Navigator. Den returnerer ordene, "Hello World" når du åpner den.

6 Høyreklikk på "MyWebService" og velg "Bygg". Visual Studio vil bygge tjenesten og gjøre den tilgjengelig for bruk.

7 Høyreklikk på "MyWebService" og velg "Bygg". Visual Studio vil bygge tjenesten og gjøre den tilgjengelig for bruk.

Tilgang Web Service

8 Finn "Test1" i Solution Navigator og høyreklikk filen. Velg "Legg Web Reference". "Legg Web Reference" -vinduet åpnes. Her kan du legge inn nettadressen til en Internett-tjeneste eller en referanse til en web-tjeneste på din datamaskin.

9 Klikk på "Web Services" i denne løsningen. "Visual Studio vil vise" MyWebService "web-tjeneste som du opprettet. Dobbeltklikk på" MyWebService "og deretter" Add Reference "for å legge den til din" Test1 "-prosjektet.

10 Finn "default.aspx" -filen i Solution Navigator og høyreklikk filen. Velg "Vis Designer." En webskjema vises i "Design" -vinduet.

11 Klikk på "Vis Toolbox" og dobbeltklikk på "TextBox" kontroll ligger i verktøykassen. En tex TBox vises på skjemaet.

12 Gå tilbake til verktøykassen og dobbeltklikk på "Button" kontroll ligger i verktøykassen. En knapp som heter "Button1" vises på skjemaet.

1. 3 Dobbeltklikk på "Button1" for å vise sin kode i "Code" -vinduet. Den siste linjen i koden er en "End Sub" statement.

14 Legg til følgende kode før "End Sub" statement:

Dim myWebService som ny localhost.Service ()

Dim resultater As String myResults = myWebService.HelloWorld ()

TextBox1.Text = resultater

Linje en skaper en referanse til web-tjenesten. Linje to samtaler på web service og lagrer resultatene i varible heter "myResults." Linje tre legger data til tekstbokskontroll.

15 Trykk "F5" for å kjøre prosjektet. Klikk på knappen. Koden vil kalle web-tjenesten og vise "Hello World" i tekstboksen.

Hint

  • I dette eksempelet nettet prosjektet "Test1" åpnes en lokal webtjeneste ( "myWebService"). At tjenesten returnert strengdata og lagt den til en kontroll. Andre tjenester kan returnere en rekke datatyper. Å oppdage detaljer om en web-tjeneste, finner tjenesten fil den i Solution Navigator og høyreklikk på det. Velg "View in Browser". Nettleseren vil åpne og vise tjenesten og hvilke typer data som den returnerer. For å få tilgang til en Internett-tjeneste i stedet for en lokal en, skriver inn nettadressen i "Add Web Reference" vindu beskrevet i første trinn i forrige avsnitt.

Related Articles