Hvordan bruke Excel for korrigerende tiltak Reports

Hvordan bruke Excel for korrigerende tiltak Reports


Bruke Excel for korrigerende tiltak rapporter er ønskelig for mange selskaper fordi programmet er tilgjengelig for de fleste og er generelt kjent for å bruke. En korrigerende tiltak mal kan genereres i Excel for dataregistrering. Data som er lagt inn i malen formen er lagret i en database som kan brukes til å spore og trend hendelser. Maler kan lagres på et bedriftsnettverk for å tillate tilgang for flere brukere. I slike tilfeller kan et visst nivå av tilgangskontroll være ønskelig å sikre at bare de berørte seksjonene er redigert eller endring som korrigerende tiltak utvikler seg.

Bruksanvisning

1 Last ned og installer Mal Wizard Excel hvis Excel programmet du bruker ikke allerede har dette tillegget (se Ressurser).

2 Åpne veiviseren Mal gjennom kategorien Data på toppmenyen.

3 Hvordan bruke Excel for korrigerende tiltak Reports

UTBEDRING rapporter etablert ved hjelp av Excel hjelp i rask dokumentasjon og datalagring.

Gå gjennom veiviseren ber på skjermen for å sette opp korrigerende tiltak skjema og koble den til en database. Korrigerende tiltak skjema Innholdet kan inkluderte en problembeskrivelse, kortsiktige og langsiktige korreksjoner, utpekt for å fullføre rettelser, ledelse autorisasjon og oppfølging. Korrigerende tiltak rapportskjemaer skal være konstruert for å sikre samsvar med relevante reguleringsmyndigheter.

4 Ferdig utformingen av korrigerende tiltak rapporten. Forbedre estetikk ved å legge til en logo, justere fonter, og rad / kolonne høyde.