Hvordan bruke Excel & Tornado Diagrams

Hvordan bruke Excel & Tornado Diagrams


En tornado diagram er en type stolpediagram som dataene vises med loddrette streker, med den største på toppen og den minste på bunnen, som gir inntrykk av en tornado. Mens Microsoft Excel ikke tilbyr en bestemt "tornado chart" i sitt utvalg av grafer og diagrammer, og skaper en innen Excel er enkel. Før du begynner, bør du legge inn alle data du vil vise i din tornado diagram i et regneark.

Bruksanvisning

1 Åpne regnearket og markere data du ønsker å inkludere i tornado diagrammet. Gå til "Sett inn" og velg "Bar" og deretter "Gruppert Bar."

2 Høyreklikk på den horisontale aksen og velg "Format Axis." Velg "Axis Value" under "vertikale aksen Crosses» og legg inn din base case verdi.

3 Velg den vertikale aksen for diagrammet, så sjekk ved siden av »Kategorier i omvendt rekkefølge" og klikk "Low" på "Axis Etiketter" -menyen.

4 Klikk på en av barene for å åpne en rute merket "Serie Options" og skyv knappen under "Series Overlapping" over til høyre. Klikk på "Finish".

Hint

  • Tillegget software "TM Tornado" lar deg enkelt lage tornado diagrammer i Microsoft Excel, og er tilgjengelig både som en selvinstaller versjon eller en zip-versjon (se Ressurser).