Hvordan bruke GParted å formatere en NTFS disk

Hvordan bruke GParted å formatere en NTFS disk


GParted er en partisjon-management verktøy for Linux som gir et grafisk brukergrensesnitt til en rekke partisjon oppretting, sletting, endring av størrelse og formatering verktøy som ellers ville kjøre fra en Linux terminal. GParted kan formatere partisjoner som bruker NTFS-filsystemet format som brukes av Microsoft Windows, men det krever ntfsprogs verktøy installert. Hvis du ikke har ntfsprogs installert, vil muligheten for å formatere partisjoner som NTFS vises nedtonet i GParted.

Bruksanvisning

1 Åpne en terminal. Klikk på "Programmer" klikk "Tilbehør" og klikk "Terminal" på Ubuntu.

2 Installer ntfsprogs pakke fra Linux distribusjon programvare repositories. Type "sudo apt-get install ntfsprogs" inn i terminalvinduet på Ubuntu og trykk "Enter", skriv inn passord og trykk "Enter". Se Linux dokumentasjon for informasjon om hvordan du installerer programvaren.

3 Åpne GParted. Klikk på "System", klikk på "Administrasjon" og klikk "GParted Partition Editor" på Ubuntu. Lukk GParted og re-åpne den hvis den var åpen mens du installerte ntfsprogs pakken.

4 Klikk i boksen øverst til høyre i GParted vinduet og velg disken du vil partisjonere ved å klikke på navnet i listen.

5 Formater en eksisterende partisjon eller opprette en ny partisjon. Formater en eksisterende partisjon ved å høyreklikke på partisjonen i GParted vinduet, klikke på "format til" og klikke "NTFS." Opprett en ny NTFS partisjon ved å høyreklikke ledig plass, klikke på "Ny", klikke på "File System" boksen, klikke på "NTFS" og deretter klikke på "Legg til".

6 Klikk på "Edit" -menyen øverst i GParted vinduet og klikk "Apply Alle operasjoner."

7 Klikk på "Apply".

Hint

  • Du kan ikke formatere partisjoner som er montert og i bruk. Hvis partisjonen er montert, høyreklikk den og klikk "demontere" før du formaterer den.
  • Formatere en partisjon fjerner alle eksisterende data på den. Alle data på partisjonen du formaterer vil gå tapt.