Hvordan bruke nestede funksjoner i Excel

Funksjoner i Microsoft Excel bruke innganger, som er kalt argumenter, for å beregne verdier, vanligvis referert til som resultat. Resultatet av en funksjon som kan brukes som argument for en annen funksjon. Når dette skjer, er funksjonene sies å være "nestet". Hver funksjon kan være skrevet i en egen celle, som så kan refereres til, men det tar mindre plass og skaper mindre rot og forvirring å kombinere alle disse funksjoner i en nestet funksjon. Excel lar syv nivåer av hekkende for sine funksjoner.

Bruksanvisning

1 Skriv ut de funksjonene du ønsker å bruke på et stykke papir. Dette kan bidra til å visualisere hvilke resultater som er nødvendig for å fylle i hvilken argumenter. Det hjelper også å trekke piler fra funksjoner som representerer resultatene til funksjoner som trenger det resultatet som et argument. Eksempel:
= ATAN (a); "A" er et argument
= SUM (A1: A5); gir et resultat som kan representere "a"

2 Skriv ut hele nestet funksjon. Du kan skrive det direkte inn i en celle, men det vil være enklere å redigere hvis du skriver det ut på et ark først. Eksempel:
= ATAN (SUM (A1: A5))

3 Dobbeltsjekk funksjon. Tar hensyn til komma som er nødvendig for å skille argumenter og parenteser som brukes som grupperings symboler.

4 Skriv inn korrigerte nestet formel i en celle.