Hvordan bruke nettverkskabel tester

Hvordan bruke nettverkskabel tester


En nettverkskabel tester er en enhet som er utformet for å verifisere hvorvidt en Ethernet-datanettverk kabel er i stand til å lykkes med å overføre data fra "punkt A" til "punkt B." Hvis du ønsker å bruke nettverkskabel tester, trenger du bare å sørge for at selve kabelen du vil teste er koblet riktig.

Bruksanvisning

1 Slå på nettverkskabel tester.

2 Plugg den ene enden av Ethernet-kabelen du prøver å teste ut i "IN" Ethernet-inngang på nettverkskabel tester.

3 Plugg den andre enden av Ethernet-kabelen du prøver å teste i "OUT" input på nettverkskabel tester.

4 Trykk på "Test" knappen. Den nettverkskabel tester vil sende et signal over Ethernet-kabel. Hvis signalet får fra den ene enden av kabelen til den andre, vil et grønt lys vises på enheten, slik at du vet at testen var vellykket. Hvis signalet ikke komme fra den ene enden av kabelen til den andre, vil et rødt lys vises på enheten, slik at du vet at testen ikke var vellykket og at kabelen er dårlig.