Hvordan bruke Page Control på iPhone SDK

IPhone side kontroll viser prikker nederst på iPhone for å indikere til brukerne at de kan bla gjennom flere sider på en skjerm. Den grunnleggende iPhone siden kontroll initialiserer kontroll og setter sine egenskaper som antall sider, den første siden for å vise og egenskapene til rullefeltet.

Bruksanvisning

1 Åpne XCode utviklingsprogramvare og prosjektet du vil redigere. Åpne kildekoden filen for siden kontroll definisjon.

2 Sett opp GUI kontroller. De GUI kontrollvariablene bruke iPhone SDK for å skape inntrykk og brukergrensesnitt for siden kontrollen. Legg til følgende kode i filen:

UIWindow

vinduet;
IBOutlet UIScrollView bla;
IBOutlet UIPageControl * side;

3 Legg inn koden som definerer de grunnleggende egenskapene for sidekontroll. Følgende kode setter opp startsiden, antall sider i kontrollgruppen og koden gjør at kontrollen på brukerens skjerm:

scrollView.pagingEnabled = JA;

scrollView.delegate = self;
pageControl.numberOfPages = 3;
pageControl.currentPage = 0;

4 Sett opp siden kontrolleren for å gå til neste side eller flytte til en tidligere side. Du setter paging funksjon ved å legge til eller trekke fra et sidetall på kontrollen. Legg til følgende kode i filen:

page.currentPage = nyside;

[self loadScrollViewWithPage:newpage- 1];
[self loadScrollViewWithPage:newpage];
[self loadScrollViewWithPage:newpage+ 1];