Hvordan bruke produktet Funksjon i Word 2007

Hvordan bruke produktet Funksjon i Word 2007


Microsoft Word 2007 inneholder en rekke alternativer for å opprette og formatere tabeller i Word-dokumenter. Når du har opprettet en tabell og lagt dataene til det så kan du bruke forme funksjoner for å utføre grunnleggende beregninger. Du kan bruke Word Product funksjon for å finne den multiplikative produkt av en rekke tabellceller og vise at verdien i en annen celle.

Bruksanvisning

1 Kjør Microsoft Word 2007 og åpne dokumentet som inneholder datatabellen.

2 Klikk på datatabellen for å aktivere den. Dette vil avsløre "Table Tools" -kategorien i bånd på toppen av programvinduet.

3 Klikk på "Design" -kategorien under "Table Tools" og merk av for "Total Row" på venstre side av menyen. Dette vil sette inn en rad på slutten av tabellen som du kan bruke til å beregne det ønskede produkt.

4 Klikk på cellen du ønsker å legge produktet formelen til.

5 Klikk på "Oppsett" -kategorien under "Table Verktøy" og klikk på "Formel" -knappen. Dette vil åpne en dialogboks formel boks.

6 Skriv inn følgende i formel boks: = PRODUKT (A1, A2)

Substitute celleadressen av cellene som du ønsker å multiplisere sammen i stedet for "A1" og "A2". Du kan beregne produktet av flere celler ved å skrive inn flere celleadresser med hver celle adresse atskilt med komma.