Hvordan bruke SAS til å erstatte data i en Excel-fil

SAS gir mange verktøy for datamanipulasjon. Mange mennesker har ikke SAS på sine datamaskiner, men mange har Excel. Dermed kan det være lurt å bruke SAS til å endre data i en Excel-tabell, i stedet for i et SAS datasett.

Bruksanvisning

Importer data fra Excel

1 Begynn SAS ved å klikke på SAS-ikonet.

2 I "Fil" -menyen, klikk "Importer data."

3 Velg "Microsoft Excel" fra datakildelisten.

4 Klikk "Next" og deretter bla til hvor filen er lagret. Klikk på "OK".

5 Hvis Excel-filen har flere ark, velger arket du vil importere, og klikk deretter på "Next".

6 Velg plassering for å lagre SAS datasett. Som standard vil det være i arbeid katalogen, og du kan navnet på filen som du ønsker.

7 Klikk "Next" (det er bedre å klikke på "Next" på dette punktet enn "Finish") og velg et sted å lagre den SAS program som gjør import.

Manipulere dataene i SAS

8 Åpne programmet du nettopp skrev i programmet editor.

9 Manipulere data som du ønsker. Dette kan omfatte kontroll perioder, kan tilsetning av variabler, å omdanne variable, og så videre.

10 Bruk PROC PRINT, PROC MEANS og andre SAS procs å bekrefte at du har manipulert data slik du hadde tenkt.

Eksportere data til Excel

11 Klikk "Export data" i filmenyen.

12 Velg datasettet du nettopp skrev.

1. 3 Klikk "Next", deretter "Microsoft Excel".

14 Klikk "Next" og deretter bla til plasseringen der du vil lagre den reviderte Excel-ark. Du kan erstatte den gamle ark eller skrive en ny.

15 Klikk på "Finish".

Hint

  • Hvis Excel-arket er svært kompleks, må du kanskje å forenkle det første.
  • Bare erstatte de opprinnelige dataene hvis du er sikker på at du har gjort alt riktig.