Hvordan bruke SUMIF & MS Excel Sammen

Hvordan bruke SUMIF & MS Excel Sammen


MS Excel er regneark programvare som du kan bruke til å gå inn, tabulere og manipulere data. En av de beregningene du kanskje ønsker å gjøre er å legge opp alle data i visse celler ved hjelp av SUMIF funksjon. Den SUMIF kommandoen kan brukes til å legge til data fra celler i Excel 2003 eller Excel 2007. Før du bruker funksjonen, bør du ha et åpent regneark med noen data som du ønsker å legge opp.

Bruksanvisning

1 Bestem hvilke celler du ønsker å oppsummere. For eksempel kan det være lurt å summere celler i området A1: A10.

2 Velg et kriterium for å oppsummere etter. For eksempel kan det være lurt å summere tall som er mindre enn 100. Andre relevante kriterier kan være mer enn eller lik.

3 Plasser SUMIF uttalelse i en tom celle:

= SUMMERHVIS (A1: A10, "<100")

Endre celle tall (her, celle tallene er A1 til A10) og kriterier uttalelse som passer dine behov.

Hint

  • Bruk summeringsområde variabel hvis du ønsker å legge til ytterligere kriterium til uttrykket. For eksempel, hvis du ønsket å summere celler i området C1: C20 der matchende rad i kolonne A var mindre enn 100, vil uttalelsen lese:
  • = SUMMERHVIS (A1: A10, "<100", C1: C20)