Hvordan bruke Systemgjenoppretting til å løse problemer med Internet Explorer 8.0

Hvis du har problemer med innstillingene på din kopi av Internet Explorer 8.0, kan du bruke Systemgjenoppretting for å forsøke å angre disse problemene. Systemgjenoppretting vil komme tilbake datamaskinens innstillinger (inkludert de for Internet Explorer 8.0) tilbake til slik de arbeidet på datoen for den valgte gjenopprettingspunkt. Dette vil oppheve alle problemene som oppstod da disse innstillingene ble feil konfigurert i nettleseren.

Bruksanvisning

1 Klikk på "Start".

2 Klikk på "Alle programmer".

3 Klikk på "Tilbehør".

4 Klikk på "System Tools."

5 Klikk på "System Restore". I hovedSystemGjenoppretting vinduet, klikk på "Next". Klikk på et gjenopprettingspunkt som er datert tidligere enn datoen du startet opplever problemer med Internet Explorer 8.0. Klikk "Next". Klikk på "Restore" -knappen for å gå tilbake innstillingene på datamaskinen tilbake til datoen for den aktuelle gjenopprettingspunkt, fikse innstillingene og av foreningen din kopi av Internet Explorer 8.0.