Hvordan bruke VBS å dempe volumet

Visual Basic Script, det enkle programmeringsspråk fra Microsoft, som er designet for å la administratorer og avanserte brukere automatisere oppgaver på sine datamaskiner, inneholder ikke en kommando for å direkte manipulere volumet på datamaskinene. Men det kan fortsatt gjøres ved hjelp av "Send Keys" metoden, som sender vanlige tastetrykk til et program.

Bruksanvisning

1 Åpne Notepad (eller en teksteditor av valget.)

2 Lim inn følgende kode i det:

satt oShell = Create ( "WScript.Shell")

oShell.run "sndvol32"

WScript.Sleep 1500

oShell.SendKeys "{TAB 2}"

oShell.SendKeys "% {F4}"

Dette starter volum kontrolleren (som vil blinke kort på skjermen), sender den tastetrykk "Tab" og "2", som slår på mute, og deretter sender det tastetrykket "F4", som lukker vinduet Volumkontroll .

3 Lagre program med navnet "Mute.vbs."

4 Dobbeltklikk på "Mute.vbs" for å kjøre skriptet.