Hvordan Cite Utklipp Brukes i Powerpoint-presentasjoner

Utklipp er et nyttig verktøy for å fikser opp dine PowerPoint-presentasjoner og gjøre dem visuelt engasjerende. I de fleste presentasjoner, er det viktig å sitere dine kilder når det kommer til bilder og statistikk. Utklipp er vanskeligere å sitere fordi det er ofte fritt lisensiert eller følger med søknaden. Ifølge APA manualen, trenger du ikke å sitere PowerPoint utklipp med mindre det brukes i et eget medium (utenfor PowerPoint, for eksempel i en handout), eller hvis presentasjonen er dedikert til diskusjon av utklipp og sin opprinnelse.

Bruksanvisning

1 Før opp navnet på programmet, etterfulgt av dets versjonsnummer i parentes.

2 Plasser en beskrivelse av utklipp format i parentes, etterfulgt av en periode.

3 Skriv inn plasseringen av programutvikleren, et kolon, og navnet på programvaren produsent.

4 Sjekk formatering. Det endelige resultatet skal se slik ut: PowerPoint (Kontor 2013) [Computer Software]. Redmond, WA: Microsoft

Hint

  • Hvis du siterer utklipp hentet fra elektroniske kilder, ser format som dette: Navn på Skaperen, AA (år av skapelsen). Bilde tittel i kursiv [Filtype]. Hentet fra www.imagesource.com