Hvordan Count Duplicate verdi i Excel 2003

Excel 2003 har en "ANTALL.HVIS" funksjon som lar deg identifisere antall like verdier i et regneark. Mengden av like poster vises i en egen celle ved siden av posten informasjonen. Du bruker listen over merkede poster for å legge opp alle like poster i regnearket. Dette hjelper deg med å identifisere hvor mange like poster eksisterer når regnearket er for stor til å telle manuelt.

Bruksanvisning

1 Dobbeltklikk på Excel 2003 XLS fil på harddisken. Filen laster i Excel 2003 programvare for å redigere innholdet.

2 Klikk på en tom celle i kolonnen rett etter dokumentinformasjon. Skriv inn følgende funksjon i den tomme cellen:

= HVIS (ANTALL.HVIS (A2: A7, A2)> 1,1, "")

Bytt celleområder med cellene du ønsker å sjekke for duplikater.

3 Klikk på en annen tom celle og skriv "=". Dette utløser "funksjon" funksjonen i Excel. Velg "Sum" fra "Function Name" drop-down og markere kolonne brukt tidligere til å oppdage duplikater. Trykk enter." Resultatet er summen av alle like poster.