Hvordan deaktivere IP6 Innstillinger

Hvordan deaktivere IP6 Innstillinger


Internet Protocol 6 (IP6 eller IPv6) er en ny Internett-protokollen som etter hvert vil erstatte IP4. Generelt er de fleste leverandører fortsatt tildele IP4 adresse. I noen tilfeller kan ha IP6 aktiv på datamaskinen føre til konflikter innen nettverkskommunikasjon. Noen kommunikasjons leverandører, for eksempel de som distribuerer WiMAX protokoller, vil råde deg til å deaktivere IP6 på datamaskinen. I tillegg har enkelte brukere observert kommunikasjons konflikter på maskinvare rutere som støtter IP6 når den er aktivert på operativsystemet. Du kan deaktivere IP6 innstillinger i Windows-registeret.

Bruksanvisning

1 Trykk på "Windows" og "R" -tastene på tastaturet samtidig. Dette åpner en Kjør-boksen på skjermen.

2 Skriv "regedit" i Kjør-boksen og klikk "OK." Dette laster Windows Registry Editor.

3 Naviger til "HKEY_LOCAL_MACHINE \ System \ CurrentControlSet \ Services \ Tcpip6 \ Parameters" i ruten til venstre.

4 Høyreklikk i den høyre ruten, og klikk "Ny", velg deretter "DWORD (32-biters)." Dette vil opprette en ny oppføring i ruten til høyre som heter "Ny verdi nr 1".

5 Høyreklikk på "Ny verdi nr 1" og klikk "Gi nytt navn." Gi nytt navn til verdien "DisabledComponents."

6 Høyreklikk "DisabledComponents" og klikk "Endre". Endre verdien fra "0" til "ffffffff" og deretter "OK." Lukk Registerredigering, og start datamaskinen på nytt for at endringene skal tre i kraft.