Hvordan Del Linux Skrivere

Hvordan Del Linux Skrivere


I Linux, kan du dele skrivere ved hjelp av Common Unix Printing System, eller CUPS. CUPS funksjoner ved å kjøre en liten printserver på datamaskinen som er koblet til skriveren manuelt. Dette gjør at du kan dele en skriver som tidligere konfigurert som en lokal skriver med alle datamaskiner i et nettverk.

Bruksanvisning

1 Åpne en nettleser på maskinen er koblet til skriveren du ønsker å dele. Gå til adressen "http: // localhost:. 631 /" Dette er nettadressen til CUPS web-basert grensesnitt.

2 Klikk på "Administrasjon" -fanen i CUPS-grensesnittet.

3 Merk av i boksen ved siden av uttrykket "Dele skrivere som er koblet til dette systemet," klikk "Lagre endringer".

4 Start datamaskinen på nytt for at endringene skal skje.