Hvordan dele en skriver med en D-Link Router

Hvordan dele en skriver med en D-Link Router


Dele en skriver over et nettverk er enkelt å sette opp. Databrukere som har blitt bundet til kun bruker en skriver med en direkte kabeltilkobling finner det befriende å sende dokumenter direkte til skriveren fra en datamaskin som har en adresse på hjemmenettverket. Brukere må sørge for at nettverksforbindelsen mellom datamaskinene forblir aktive. Hvis en forbindelse ikke opprettholdes, da de andre datamaskinene ikke vil være i stand til å bruke den delte skriveren.

Bruksanvisning

1 Sett opp skriveren i henhold til produsentens anvisninger, og koble den til en av datamaskinene. Dette vil være vertsmaskinen.

2 Aktiver "deling" på skriveren ved å høyreklikke på skriverikonet. Dette vil tillate andre brukere på nettverket for å se skriveren.

3 Lag en unik datamaskinnavnet for hver datamaskin. Kontroller at begge datamaskinene har samme arbeidsgruppenavn. Nettverksprotokollene trenger denne informasjonen for å tillate kommunikasjon mellom enhetene. Skriv inn denne informasjonen ved å gå inn i "Control Panel", "System og sikkerhet."

4 Koble vertsmaskinen ved hjelp av nettverkskabler inn i en ledig port på baksiden av D-Link router.

5 Sett opp D-Link-ruteren ved å kjøre installasjons i CD-ROM-stasjonen på vertsmaskinen og velge "Setup Wizard". Veiviseren vil etablere protokoller nettverket trenger. Installasjonsveiviseren vil kjøre til fullstendig, og en omstart av datamaskinen kan være nødvendig.

6 Koble den andre datamaskinen til en port på ruteren. Ruteren vil automatisk gjenkjenne denne maskinen på grunn av felles arbeidsgruppen.

7 Legg til en skriver til den andre datamaskinen ved å velge "Legg til skriver Wizard" under "Enheter og skrivere."

8 Velg "Legg til en nettverksskriver" når du blir bedt av veiviseren. Søk etter nettverksarbeidsgruppen og deretter navnet på vertsmaskinen. En liste over enheter som er koblet til vertsmaskinen vises når det er valgt. Velg skriveren i forbindelse med denne datamaskinen.

9 Test forbindelsen ved å skrive ut en testside.