Hvordan du bestemme antall ganger en mynt ville falle på Heads i Excel

Hvordan du bestemme antall ganger en mynt ville falle på Heads i Excel


Du kan bruke Microsoft Excel til å hjelpe deg å beregne ulike sannsynligheter. En slik sannsynlighet er det antall ganger en mynt vil lande på hodet. Du kan sette regnearket opp slik at når du skriver inn hvor mange ganger du snur en mynt, vil det vise et anslag over antall gang en mynt vil lande på hodet. Dette er nyttig fordi regnearket oppdateres automatisk.

Bruksanvisning

1 Type "Antall Flips" i celle A1.

2 Skriv "Sannsynlighet" i celle B1.

3 Skriv "Times Landing på Heads" i celle C1.

4 Type "0.5" i celle B2. Dette er sannsynligheten for at en mynt vil lande på hoder, som er 50 prosent.

5 Skriv "= A2 * B2" i celle C2

6 Skriv inn antall ganger du snur mynten i celle A2. Celle C2 vil nå vise hvor mange ganger det er ventet å lande på hodet.