Hvordan du bytter eMachines M6811 hovedkort

Minne porter, Central Processing Unit (CPU) socket og videokontaktene på den bærbare hovedkort begrense typen interne komponenter maskinen er i stand til å bruke. Hvis du ønsker å koble til en DVI eller HDMI-skjermkabel til din eMachines M6811 bærbar PC, eller installere flere minnemoduler, må hovedkortet byttes ut med en ny komponent som har forskjellige porter. Alle enhetene inni eMachines bærbare er festet til hovedkortet og må tas fra hverandre før du trekker ut hovedkortet.

Bruksanvisning

1 Fjern M6811 strømkabelen og koble fra eventuelle USB-enheter som er koblet til maskinen. Avslutt operativsystemet og lukke den svarte lokket. Snu den bærbare slik at bunnen er tilgjengelig.

2 Finn rektangulære batteriet i nedre venstre hjørne av maskinen. Skyv de to batterilåse barer mot hverandre og trekk ut batteripakken. Fjern minnedekselskruen, som er plassert nær venstre kant av maskinen.

3 Trekk av plastminnedekselet for å få tilgang til det interne minnemodulen. Trykk forsiktig fra hverandre de to tappene på toppen og bunnen av den bærbare grønne minnemodulen til modulen spretter opp. Skyv modulen vekk fra den bærbare i en 45-graders vinkel

4 Bruk nebbtang for å trekke av de to svarte kabler festet til bunnen av det trådløse kortet, som er plassert til venstre av minnemodulen. Gjenta prosessen med å skyve hverandre tappene på det trådløse kortet og trekk kortet ut av eMachines bærbare.

5 Fjern harddisken skruen, som er plassert til høyre for den tomme batterirommet. Grip kanten av plast harddiskbrønnen og trekk bukten mot deg for å fjerne det fra den bærbare. Fjern DVD-stasjonen skruen over den tomme batterirommet og skyv DVD-stasjonen ut av maskinen.

6 Vend M6811 over og åpne den svarte lokket så maskinen er spredt ut flat. Skyv enden av en flat skrutrekker under fanen plast over "F7" -tasten og dra i plastdekselet over tastaturet av maskinen.

7 Fjern de tre skruene plassert på toppen av tastaturet. Trekk tastaturet mot deg til den står loddrett. Trekk ut kabelen fra baksiden av tastaturet og trekk tastaturet av bærbare sak. Koble den svarte kabelen som går fra skjermen til porten på toppen av hovedkortet.

8 Finn de fire skruene langs kantene av håndstøtten. Fjern skruene og ta håndstøtten av den bærbare datamaskinen. Finn det sølv og kobber farget kjøleribben og viftemodulen på venstre side av hovedkortet.

9 Fjern alle de fire skruene som holder forsamlingen på plass og trekk monteringen av hovedkortet. Finn CPU skjult under montering. Skru låseskruen, som er plassert under CPU, mot klokken med en flat skrutrekker.

10 Løft CPU ut av maskinen. Fjern de to skruene på toppen av hovedkortet og gjenta prosessen med de to skruene nederst på hovedkortet.

11 Grip de øverste og nederste kant av hovedkortet og flytte hele hovedkortet litt mot høyre for å frigjøre hver av USB-portene fra plastkoffert. Trekk høyre side av hovedkortet mot venstre for å fjerne hovedkortet fra datamaskinen.

12 Skyv den venstre enden av det nye hovedkortet inn i saken og stille opp USB-porter med hullene på saken. Skyv hovedkortet ned på plass og erstatte de fire skruene. Monter i motsatt rekkefølge de resterende komponentene du fjernet