Hvordan du bytter mellom programmer i Microsoft Windows

Du kan ha så mange programmer åpne når du har RAM for, og du kan bytte mellom dem på vilje. Så du trenger ikke å vente på programmer å laste før du bruker dem. Disse instruksjonene er for Windows 98.

Bruksanvisning

1 Åpne mer enn ett program, enten ved å velge programmer fra Start-menyen eller ved å dobbeltklikke på programikoner.

2 Snu oppmerksomheten til oppgavelinjen i Windows. Ikoner for alle åpne vinduer vises på oppgavelinjen.

3 Klikk på et ikon for å bytte til det vinduet.

Hint

  • Du kan dra oppgavelinjen til bunnen, toppen eller sidene av skjermen hvis du foretrekker det.
  • Du kan også trykke Alt + Tab for å bytte mellom programmer, eller bare klikker på et inaktivt vindu.
  • Klikk på en annen ikonet på oppgavelinjen for å bytte til det vinduet.
  • Ikonet for det aktive programmet ser trykket inn.
  • Åpne programmer bruker systemressurser. Hvis ressurser eller minne er knappe, lukke alle programmer som du ikke trenger å ha åpent.
  • Lukk alle programmer før du installerer programvare eller før du slår av datamaskinen.