Hvordan du bytter strømforsyningen på en Dell Dimension E310

Dimension E310 en bordplate datamaskin produsert av Dell som et medlem av deres Dimension E-serien, forløperne til Inspiron linjen. Strømforsyningen (PSU) konverterer strøm fra stikkontakten (vekselstrøm) til en form som vil drive enhetene i datamaskinen (likestrøm). Uten en fungerende PSU, ikke noe på datamaskinen, for eksempel hovedkortet eller harddisker, vil kjøre. Skifte enheten er en enkel prosess, men bare hvis du har en fungerende kunnskap om datamaskiner. Hvis du er usikker på problemet, eller hvordan å reparere den, la en datamaskin tekniker gjøre jobben for deg.

Bruksanvisning

Fjerne den gamle strømforsyningen

1 Slå av datamaskinen og trekk ut kontakten. Koble strømledningen fra datamaskinen. Strømledningen er ledningen du plugger inn i stikkontakten for å levere strøm til datamaskinen.

2 Koble fra nettverkskabelen ved å koble den fra datamaskinen. Nettverkskabelen ser ut som en stor telefonlinje og går fra datamaskinen til kabelmodem.

3 Koble fra eventuelle telefonlinjer koblet til datamaskinen. Det kan ikke være noen hvis du har Internett via kabel.

4 Trykk på strømknappen ned og hold den i noen sekunder. Dette vil jorde hovedkortet.

5 Åpne dekselet på datamaskinen. Berøre en umalt metalloverflate, for eksempel på baksiden av datamaskinen. Dette vil bakken deg og unngå statisk elektrisitet. Du bør gjøre dette med jevne mellomrom når du arbeider inne i enheten.

6 Koble likestrømskablene fra hovedkortet og stasjonene. Likestrømskablene er tynne, fargede, isolerte ledninger som som løp fra strømforsyningen til alle eksterne enheter i datamaskinen.

7 Skru ut de fire skruene som fester strømforsyningen til baksiden av maskinen rammen. Hvis du ser på baksiden av datamaskinen, der strømledningen festes, vil du se en metall vent eller skjerm. Skruene vil omgi skjermen.

8 Trykk på utløserknappen. Når du ser inn i datamaskinen, mot de hovedkortet finner du på utløserknappen på gulvet av rammen, ved siden av strømkilden. Den ligger flatt mot gulvet av datarammen og ser ut som et metall pedal.

9 Skyv strømforsyningen fremover en tomme, mot fronten av datamaskinen. Løft opp og trekk den bort fra rammen.

Installere den nye strømforsyningen

10 Skyv den nye strømenheten på plass.

11 Skru inn skruene som du fjernet. Da skruene sette inn på baksiden av maskinen ramme, som omgir metallet ventilen.

12 Koble til alle likestrømskablene til enhetene på datamaskinen, for eksempel hovedkortet og harddisker.

1. 3 Sett dekselet på plass.

14 Koble strømkabelen og Internett kablene til maskinen.

Hint

  • Sørg for å kjøpe erstatnings PSU fra en pålitelig Dell leverandør. Kontaktene på PSU og hovedkort er spesifikke for hver datamaskin.