Hvordan du endrer en global adresseliste Exchange i 2007

Den globale adresselisten (GAL) er en database over alle brukere som er registrert i din bedrift eller organisasjon. Det inkluderer informasjon som navn, adresse, avdeling, firma alias, telefonnummer, e-postadresse og mye mer. Den GAL er vanligvis lagret i bedriftens Microsoft Exchange Server. Bruke Exchange Management Shell verktøyet, kan du endre din GAL. Vær oppmerksom på at du må ha administratorrettigheter for å utføre denne oppgaven.

Bruksanvisning

1 Logge på en PC-server datamaskin med administrative rettigheter. Dette kravet er også kalt "Exchange-organisasjon Administratorer rolle." Klikk på Start-knappen og velg "Administrative verktøy." Klikk på "Microsoft Exchange Server."

2 Velg "Exchange Management Shell." Dette vil åpne et nytt vindu med en ledetekst.

3 Kjør følgende kommando uten anførselstegn "Set-GlobalAddressList Identity <GlobalAddressListIdParameter> -Name" og trykk "Enter".

For eksempel, hvis du ønsker å legge til et nytt navn "XYZ" med en GAL ID "1a2b3c4d," type, uten anførselstegn, "Set-GlobalAddressList Identity 1a2b3c4d -Name XYZ." Trykk enter."