Hvordan du flytter en 3-D objekt i XNA

Microsoft XNA er en samling av spillutvikling verktøy og programmeringsverktøy som bruker C # programmeringsspråk. Programmer og spill utviklet med XNA er kompatible med Windows-maskiner, telefoner og Xbox 360 spillkonsoll. Grafikken innhold rørledning for XNA kan behandle to- og tredimensjonale objekter som kan kontrolleres av brukerundersøkelser eller påvirkes av andre objekter. Flytting av en 3-D objekt innenfor XNA krever bruk av hastighetsverdien i modellen individuelle oppdatering klasse.

Bruksanvisning

1 Legg til følgende kode i 3-D modellen Oppdater klasse til å håndtere bevegelse langs X-aksen:
velocity.X = Current;

2 Legg til følgende kode i 3-D modellen Oppdater klasse til å håndtere bevegelse langs Y-aksen:
velocity.Y = Current;

3 Legg til følgende kode i 3-D modellen Oppdater klasse til å håndtere bevegelse langs Z-aksen:
velocity.Z = Current;

4 Endre hver forekomst av "Current" til en numerisk representasjon av den hastigheten som du vil at objektet skal bevege seg. Negative verdier av x vil flytte modellen til venstre, mens positive verdier av x vil flytte modellen til høyre. Negative verdier av Y vil bevege modellen nedover og positive verdier av Y vil bevege modellen oppover. Bruke en negativ verdi for Z for å bevege gjenstanden vekk fra skjermen og en positiv verdi for Z for å bevege gjenstanden mot skjermen.