Hvordan du flytter et anker i Illustrator

Hvordan du flytter et anker i Illustrator


Når du tegner et linjesegment i Adobe Illustrator, setter programmet ankerpunkter langs linjen. Hvis du flytter en av ankerpunkter, vil du endre banen til linjen slik at linjen bane bøyer eller kurver for å inkludere nye anker. Det finnes noen måter å flytte ankerpunkt når du har aktivert en linje. Hver metode er forskjellig i forhold til det nivå av presisjon av ankeret skift.

Bruksanvisning

1 Kjør Adobe Illustrator programmet og åpne filen du vil redigere.

2 Trykk på "A" -tasten for å aktivere "Direct Selection" -verktøyet.

3 Klikk segmentet som ankeret du ønsker å justere.

4 Klikk og dra et segment anker for å flytte det segmentet det angitte punktet, eller bruke en av de følgende tastatur metoder for mer presis justering.

5 Klikk på ankeret, og trykk deretter på en piltast for å flytte ankerpunkt én piksel i den angitte retningen.

6 Klikk på ankeret, så hold "Shift" og trykk en piltast for å flytte ankerpunkt 10 piksler i den angitte retningen.