Hvordan du kan hoppe til en celle i Excel

Microsoft Excel inneholder mange hurtigtaster for å forbedre og forenkle regnearket skapelse opplevelse. Selv om de fleste hurtigtaster begynner med "Ctrl" -tasten, noen snarveier omfatter funksjonstastene. En snarvei, kjent som "Go To" snarveien, kan du hoppe fra en celle til en annen i et Excel-regneark. Ved å bruke "Gå til" snarveien, kan du raskt hoppe til ønsket celle ved å skrive inn cellereferanse i dialogboksen.

Bruksanvisning

1 Trykk på "F5" tasten på tastaturet. "Gå til" dialogboksen vises på skjermen. Alternativt kan du trykke på "Ctrl" og "G" tastene samtidig for å åpne "Go To" i dialogboksen.

2 Skriv inn rad i cellen du vil hoppe til i "Reference" boksen. Hvis du vil hoppe til celle C15, for eksempel inn "C."

3 Skriv inn kolonne i cellen du vil hoppe til i "Reference" boksen. Hvis du vil hoppe til celle C15, skriver du inn "15." Deres referanse skal se noe sånt som "C15". Trykk på "Enter" -tasten på tastaturet for å hoppe til cellen.