Hvordan du kjører Må Sikkermodus på en Dell datamaskin?

Hvordan du kjører Må Sikkermodus på en Dell datamaskin?


Hvis du opplever systemproblemer eller feil, kan det hende du må starte datamaskinen i sikkermodus. Dette vil laste kun de mest nødvendige drivere i Windows, slik at du kan feilsøke hva som forårsaker problemene. Når du har løst problemet, kan du starte datamaskinen og Windows vil laste normalt. Mens du er i sikker modus, vil skjermen se annerledes ut, som Windows vil laste kun VGA drivere.

Bruksanvisning

1 Slå på eller start datamaskinen på nytt.

2 Trykk "F8" mens maskinen starter opp. Trykk "F8" gjentatte ganger til menyen Windows Advanced vises.

3 Velg "Safe Mode" med piltastene og trykk "Enter".

4 Logg inn med administratorkontoen og passordet hvis du blir bedt.