Hvordan du oppgraderer en Satellite 1735 bærbar harddisk

Toshiba Satellite 1735 bærbar PC er en eldre modell Satellite som har harddisk installert i hovedkortet forsamlingen, i stedet for å være til side i et lett tilgjengelig sted. Bytte ut harddisken på Satellite 1735 er en stor jobb som krever fullstendig demontering av bærbar sak å få til harddisken på hovedkortet.

Bruksanvisning

1 Slå av Satellite 1735 og snu den. Fjern strømkabelen fra den bærbare datamaskinen, sammen med eventuelle andre tilkoblede enheter.

2 Fjern skruene fra omkretsen av bærbare saken. Fjern skruene på baksiden av lokket. Trekk tastaturet dekselet bort fra den bærbare datamaskinen og fjern de fire tastaturet skruene utenfor Satellite 1735.

3 Ta tastaturet fra den bærbare datamaskinen og koble tastaturkabelen. Skru av metall hovedkort dekselet og øverste halvdel av bærbare saken. Sett dette til side.

4 Koble harddisken Satellite 1735-tallet og skyv den ut av harddiskbrønnen i nedre venstre hjørne av laptop. Bytt den gamle harddisken med den oppgraderte stasjonen og koble den til datamaskinen.