Hvordan endre en celleverdi med VBA

Hvordan endre en celleverdi med VBA


Du må kanskje endre verdien i en celle når du arbeider med Excel og Visual Basic for Applications, eller VBA. Med VBA kan du endre cellene automatisk uten behov for å endre verdiene manuelt. Du kan utføre denne oppgaven ved hjelp av Range objekt i VBA å velge cellen du ønsker å endre. Når cellen er valgt, så kan du bruke ActiveCell eiendommen for å endre verdien eller andre egenskaper.

Bruksanvisning

1 Launch "Microsoft Office Excel" og type "data i A1" i celle A1. Klikk på "Utvikler" fanen, og klikk på "Visual Basic" for å åpne redigeringsvinduet VBA.

2 Klikk på "Insert" -menyen, og klikk på "Module" å sette inn en ny modul.

3 Opprett en ny String variabel ved å skrive følgende:

Dim data As String

4 Kopier og lim inn følgende kode for å endre verdien i celle A1:

Range ( "A1"). Velg

data = Range("A1").Value

Hvis data = "data i A1" og deretter

ActiveCell.Value = "A1 data endret"

Ellers

MsgBox "Data er OK."

Slutt om

5 Trykk "F5" for å kjøre prosedyren og endre verdien i A1. Kjør prosedyren en gang til, og du vil få en meldingsboks om at dataene er OK.