Hvordan Endre Hurtig Ikon Størrelse på XP

Hvordan Endre Hurtig Ikon Størrelse på XP


I Windows XP, når du bruker et program eller når et system varsel vises, er små ikoner plassert i oppgavelinjen nederst på skjermen. Ved å klikke på disse ikonene, kalt Quick Launch ikoner, kan du raskt få tilgang til program eller verktøy, eller gjøre endringer i innstillingene. Noen ganger er disse ikonene er små, noe som gjør dem vanskelig å se. Omvendt, ikoner som er for store tar opp verdifull eiendom i oppgavelinjen; i begge tilfeller kan du endre ikonet størrelse til å passe dine preferanser.

Bruksanvisning

1 Høyreklikk på oppgavelinjen på et sted hvor det ikke er noen ikoner. Klikk på "Lås oppgavelinjen" for å låse den opp midlertidig.

2 Høyreklikk på den stiplede drahåndtaket som vises på oppgavelinjen. I vinduet som vises, klikker du på "Vis".

3 Klikk enten "Små ikoner" eller "Store ikoner", avhengig av hvilken du foretrekker. Høyreklikk på et tomt område på oppgavelinjen igjen, og klikk "Lås oppgavelinjen" for å låse den.