Hvordan Endre Idle Timeout på Yahoo Messenger

Hvordan Endre Idle Timeout på Yahoo Messenger


Etter en periode med inaktivitet (15 minutter som standard), vil Yahoo! Messenger endre status fra "Online" til "Idle" eller "Away". Dette betyr ikke logge deg ut, det bare lar kontaktene dine vet at du kan være utilgjengelige. Du kan endre tidsavbrudd perioden, enten ved å deaktivere den helt eller ved å justere hvor lang tid før du skriver "ledig" modus.

Bruksanvisning

1 Logg deg på Yahoo! Messenger. På toppmenyen kontrollpanelet, velg "Messenger".

2 Velg "Alternativer for personvern" fra listen. Se etter boksen merket "hviletilstand".

3 Opphev merkingen i boksen hvis du ønsker å deaktivere tidsavbrudd. Hvis du bare vil justere den, klikker du på "Up" eller "Down" piler ved siden av den inaktive tiden. Du kan velge en timeout tid mellom "1" og "999" (minutter).

4 Klikk på "Apply" og deretter "OK."