Hvordan endre Opacity i Photoshop

Opacity i Photoshop refererer til innsyn i et lag. Du kan endre tettheten av et lag ved å gi den en verdi mellom 1% og 100%, hvor 1% er nesten helt klar og 100% er helt ugjennomsiktig. Tettheten av et lag vil avgjøre i hvilken grad du kan se lagene under den. Her er hvordan du kan endre opacity i Photoshop.

Bruksanvisning

1 Først trenger du en flerlags fotografi. Du kan ikke endre tettheten av en bakgrunn eller låst lag. Du kan imidlertid konvertere en bakgrunn i et lag, ved å dobbeltklikke på bakgrunns i lagpaletten, eller ved å gå til Layer Meny, deretter Ny og deretter Layer fra Bakgrunn.

2 For å endre tettheten av et lag, velger du først den ved å klikke på den i lagpaletten.

3 Deretter innenfra lagpaletten, skriv inn et nummer i Opacity tekstboksen, eller du kan dra Opacity pop-up glidebryteren til venstre for å gjøre mer gjennomsiktig, eller til høyre for å gjøre mer ugjennomsiktig.

4 Du kan også gå til Layer Meny øverst i arbeidsområdet, velg Layer Stil og deretter Blending Options. Skriv inn verdien du vil ha i Opacity tekstboksen, eller du kan dra Opacity hurtigskyvekontrollen.

Hint

  • Du kan vise overgangsalternativer for et tekstlag, i Layer Style, Blending Options, eller ved å velge "Blending Options" i lagpaletten menyen.