Hvordan endre SRC av en iFrame Bruke Ajax

Ajax språket bruker Javascript syntaks å gi asynkrone samtaler på websidene. Den "src" eiendom i iframe tag bestemmer websiden vises i innholdsdelen av rammen. Du kan dynamisk sette src eiendom ved hjelp av Ajax, så innholdet som vises er avhengig av brukerne eller koden du satt i Ajax funksjoner.

Bruksanvisning

1 Høyreklikk HTML-fil som inneholder iframe du ønsker å manipulere dynamisk. Klikk "Åpne med" og velg din foretrukne HTML editor.

2 Legg til Ajax skript for å endre src eiendom. Følgende kode endrer src egenskapen til "mysite.com":

funksjonsendring () {
Var ramme =

document.getElementsbyTag("IFRAME");

frame.id = "mycontent";
frame.src = "mysite.com";
}

Erstatt "mysite.com" med din egen URL.

3 Inkludere "onload" hendelse i "kroppen" tag. Legg til følgende eiendom til kroppen koden for å kalle funksjonen:

onload = "change"

4 Lagre endringene og åpne filen i nettleseren. Når siden lastes, endrer Ajax skript rammens src eiendom.