Hvordan endre størrelsen på Silverlight-applikasjoner

Microsoft Silverlight er en applikasjonsplattform benyttes for å lage rike applikasjoner med fokus på animasjoner, multimedia og grafikk. En kjøretidsversjonen av Silverlight er plug-in klar for de fleste nettlesere. Det kan kjøres på Windows-operativsystemer og Mac OS. I tillegg støtter den Windows Media Video og MPEG Layer III. Søknader må bli endret basert på innholdet og også systemet de skal kjøre på. Endre størrelsen på Silverlight-applikasjoner krever noen skritt å sette opp.

Bruksanvisning

1 Start Silverlight-programmet og åpne "Grid" kontroll.

2 Flytt markøren over rutenettet rail. Dimensjonerings bar vil pop åpne.

3 Klikk på "auto" for å endre høyden av den første raden, basert på innholdet.

4 Flytt markøren over rader og kolonner du ønsker å justere.

5 Klikk "Auto" for å endre størrelsen på hver kolonne og rad du har valgt. Du har nå endret på størrelse med Silverlight-applikasjoner.