Hvordan endre visningsmodus i Word 2007

Hvordan endre visningsmodus i Word 2007


Ulike visningsmodi i Microsoft Word 2007 kan du velge visningen som er mest hensiktsmessig for dokumentet du viser. Microsoft Word tilbyr fem forskjellige visningsmoduser: Print Layout, Full Screen Reading, Web Layout, Outline og Utkast. Print Layout kan være hensiktsmessig for et dokument med tekst og grafikk mens disposisjonsvisning kan fungere bedre med en flere siders rapport. Du kan enkelt bytte fra én visning til den andre når nødvendig som du vise dokumenter.

Bruksanvisning

1 Åpne Microsoft Word og starte et nytt dokument eller åpne et dokument du har allerede startet. Dokumenter automatisk starte i "Print Layout" visning. Denne visningen viser dokumentet på samme måte som det vil bli skrevet ut på en vanlig side.

2 Klikk på "View" i listen over menyalternativer på toppen av dokumentet.

3 Velg "Full Screen Reading" fra kategorien "Dokumentvisning" for å vise dokumentet i full skjerm med rom for lesing eller kommentere dokumentet. Denne visningen viser deg hele siden på en gang, og er også nyttig for å vise to sider om gangen. Du kan få ut av denne visningen ved å klikke på "Close" i øvre høyre hjørne eller trykke "Esc" på tastaturet.

4 Klikk på "Web Layout" fra kategorien "Dokumentvisning" for å vise dokumentet slik det vil vises i en nettleser. Dette er nyttig hvis du har tenkt å plassere dokumentet på nettet. Hit "Print Layout" for å avslutte "Web Layout" visning.

5 Velg "Outline" fra "Dokument Views" for å vise dokumentet i et omriss skjema med overskrifter og underoverskrifter. Denne visningen lar deg også bruke disposisjons verktøy, som inkluderer muligheten til å flytte punkter opp eller ned i dokumentet eller utvide en kule for å inkludere flere poeng. Hit "Close Outline View" på slutten av båndet Alternativene på toppen for å gå tilbake til en normal utskriftsvisning.

6 Velg "Draft" fra alternativene under "Dokument Views" for å vise dokumentet ditt som et utkast. Dette synet vil ikke vise bilder eller oppsett og vil tillate deg å raskere redigere dokumentet.

7 Velg "Zoom" -ikonet representert med et forstørrelsesglass i "Zoom" alternativet for å vise dokumentet på ulike prosenter. Du kan også velge å vise en hel side, to sider eller hele sidebredden under "Zoom" alternativer.