Hvordan erstatte Dell Laptop Interne høyttalere

Hvordan erstatte Dell Laptop Interne høyttalere


Mange av oss bruker våre bærbare datamaskiner så mye mer enn arbeidsrelaterte verktøy. Den store tilgjengeligheten av nedlastbare lyd- og videofiler betyr at bærbare datamaskiner kan være hjemme underholdning sentre også. Det er derfor det er så viktig for bærbare eiere å vite hvordan du løser vanlige problemer med de innebygde høyttalerne. Det er også viktig for alle som bruker en Dell laptop å vite hvordan å erstatte disse høyttalerne når det er nødvendig. Å ha disse høyttalerne erstattes på en datamaskin butikk kan være svært dyrt, så å endre dem selv kan spare deg for mye penger.

Bruksanvisning

1 Slå av datamaskinen og ta ut strømledningen. Snu den bærbare over og skyv batteriutløserspaken til ulåst posisjon. Fjern batteriet i maskinen og sett den til side.

2 Sett på en jordingsstropp før du arbeider på den bærbare. Jording stroppene er laget for å spre statisk elektrisitet som ellers kan skade komponentene inne i laptop. Disse jording stropper er tilgjengelig på nettet, så vel som på mange datamaskin forsyne butikker.

3 Fjern skruen som holder den optiske stasjonen på plass, og skyv stasjonen ut og sett den til side. Finn og løsne festeskruen på moduldekselet og trekk dekselet opp.

4 Koble antennekablene fra mini-PCI-kort, og deretter fjerne skruen som holder den til hovedkortet. Ta ut kortet fra hovedkortet og sett det til side.

5 Forsiktig lirke strømknappen dekke opp og koble knappens kabelen fra brettet. Fjern skruene som holder tastaturet til håndstøtten og løft kontaktlåsen på tastaturet. Løft tastaturet opp og sett det til side. Trekk opp på høyre side av håndstøtten for å løsne tappene, og trekk håndstøtten opp og sett den til side.

6 Fjern skruene som holder harddiskenheten til bunnen, og skyv harddiskenheten ut. Koble lydkabelen fra hovedkortet og fjern skruene fra venstre og høyre høyttaler.

7 Sett inn høyttalerne, er forsiktig med å rute høyttalerkablene gjennom føringssporene. Etter at høyttalerne har blitt erstattet den bærbare datamaskinen kan settes sammen.