Hvordan erstatte en DVD ROM-stasjon på en Dell Inspiron 5150

Bare fordi CD / DVD-stasjonen på Dell Inspiron 5150 laptop er skadet eller ødelagt betyr ikke at du trenger å kaste ut hele maskinen. Det faktisk ikke engang at du trenger å bruke mye penger å ha en profesjonell erstatte stasjonen for deg. Stasjonen på denne bærbare er utformet slik at stasjonen kan fjernes via en rommet på undersiden av datamaskinen. Og du trenger ikke mye teknisk kunnskap til å gjøre det.

Bruksanvisning

1 Slå av Dell Inspiron og lukk skjermen. Trekk ut strømkabelen og slå på apparatet opp ned.

2 Finn minnerommet på undersiden av datamaskinen. Dekselet på rommet er sikret med et enkelt skruen merket "M." Løsne skruen og løft dekselet opp til utsett minnemodulen inne i kupeen.

3 Fjern den ene skruen ved siden av hukommelses merket "O."

4 Finn hendelen i hukommelses ved siden av kontaktene. Trykk spaken i retning av pilen på den. Slutten av DVD-stasjonen vil komme litt ut av den siden av datamaskinen.

5 Trekk DVD-stasjonen helt ut av siden av datamaskinen og sett det til side.

6 Monter en ny harddisk i kupé og trykk den helt inn. Sett på dekselet til minnerommet, sett "O" skrue, og stram både det og fange "M" skrue.