Hvordan erstatte en harddisk på en Apple laptop

Hvordan erstatte en harddisk på en Apple laptop


Apple har gjort det relativt enkelt å bytte ut harddisken i sine bærbare datamaskiner. Så det bør ikke være vanskelig for deg å oppgradere til en større harddisk hvis du trenger mer plass. Bytte harddisken kommer også godt med hvis dine tidligere harddisken krasjer og av en eller annen grunn, er uopprettelig. Så hvis du kjører tom for plass på den gamle harddisken, ikke vær redd for å gå opp til oppgaven og bytte ut harddisken i din Apple laptop.

Bruksanvisning

Ta ut harddisken

1 Slå av din Apple laptop og koble fra alle kabler som er knyttet til den. Gi den bærbare omtrent en halv time for å kjøle seg ned.

2 Lukk lokket på Apple laptop og plasser toppen og ned på en myk klut med bunnen av den bærbare datamaskinen vendt opp.

3 Finn batteriet i bakre venstre hjørne eller den bærbare datamaskinen. Ved siden av batteriet vil du finne et spor for et kvartal. Monter en fjerdedel inn i sporet og vri den mot høyre for å låse opp batteriet.

4 Ta ut batteriet.

5 Trykk fingeren mot metalloverflaten hvor batteriet var å bli kvitt eventuell statisk elektrisitet.

6 Fjern de tre skruene langs innsiden av batterirommet med en stjerneskrutrekker. Sett skruene på et trygt sted hvor de ikke vil gå tapt i løpet av resten av prosessen.

7 Ta tak i enden av L-formet metall brikke som du bare fjernet de tre skruene fra og sakte fjerne den fra den bærbare datamaskinen.

8 Finn harddisken. Du finner den der den korte enden av den L-formede metall stykke var. Grab uttrekksfliken i sentrum av harddisken og sakte rulle den.

9 Trekk harddisken sakte ved uttrekksfliken inn i batterirommet. Når harddisken er langt nok ut av laptop, ta det på sidene og fjerne det helt.

Sette inn harddisken

10 Skyv den nye harddisken inn i sporet der den gamle harddisken pleide å være. Pakk uttrekksfliken undersiden av harddisken.

11 Skyv den korte delen av den nye L-formet metall stykke opp mot harddisken. Slutten av kort stykke bør passe godt inn i et skogholt mot veggen av saken.

12 Monter resten av L-formet metall stykke på plass. Bruk en stjerneskrutrekker, setter de tre skruene på plass.

1. 3 Angle batteriet ned og skyv den inn i batteribrønnen. Trykk deretter den fremre delen av batteriet på plass.

14 Slå av kvartalet mot klokken for å låse batteriet på plass. Koble til strømledningen og starte den bærbare datamaskinen.