Hvordan erstatte en JetDirect-kort i en HP 4200

HP Laserjet 4200 skriver inkluderer et EIO-port som lar deg installere visse typer ekspansjonskort, for eksempel en JetDirect-utskriftsserverkort. Ved å bruke en JetDirect-kort, skriver gevinster nettverksfunksjoner som lar andre datamaskiner på nettet print fra enheten. Hvis den eksisterende JetDirect-kortet feil, trenger du ikke å helt erstatte Laserjet skriveren. Alle brukere er i stand til å få tilgang til EIO port og erstatte en gammel kort med en ny.

Bruksanvisning

1 Trykk og hold den grønne "Velg" -knappen på høyre side av kontrollpanelet inntil LaserJet-skriveren slås av. Koble skriverens strømkabel og vent i minst fem minutter, slik at alle skriverens komponenter for å kjøle seg ned.

2 Slå skriveren rundt slik at bakenden vender mot deg. Finn JetDirect-utskriftsserverkortet nederst til venstre ende av skriveren. Koble Ethernet-kabelen fra kortet hvis kabelen er tilkoblet.

3 Bruk en stjerneskrutrekker til å løsne de to store sølvskruene på venstre og høyre side av JetDirect-kortet. Grip kantene på kortet, og trekker hele kortet ut av skriveren.

4 Skyv den nye JetDirect kortet i den åpne porten på baksiden av skriveren, og kontroller enden med ansiktet plate og Ethernet-port er vendt mot deg. Fest de to Phillips skruene du fjernet tidligere for å låse kortet på plass.

5 Koble Ethernet-kabelen til Ethernet-porten på kortet ansikt plate. Skriveren tilbake til sin opprinnelige posisjon, og koble ut strømkabelen. Trykk på den grønne "Select" -knappen for å slå på skriveren igjen.

Hint

  • Et erstatnings JetDirect-kort for HP Laserjet 4200 skriver er tilgjengelig gjennom HPs deler bestiller tjenesten eller online gjennom ulike datakomponent forhandlere.