Hvordan erstatte et ord i en ekstern tekstfil ved hjelp av PHP

Hvordan erstatte et ord i en ekstern tekstfil ved hjelp av PHP


PHP (PHP: Hypertext Preprocessor), blir ofte brukt for filen manipulasjon på en server. Dette skriptspråk inneholder mange nyttige funksjoner for å hjelpe deg med dine data konvertering behov. Du kan bruke PHP "str_replace" -funksjonen for å programma erstatte data som finnes i en ekstern tekstfil.

Bruksanvisning

1 Åpne en fil og sette inn følgende tekst:

<? Php

// Åpen for å lese og endre

$ File = "data.txt";

$ Fh = fopen ($ fil, 'r');

$ Data = fread ($ fh, filstørrelse ($ file));

$ New_data = str_replace ( "gamle data", "nye data", $ data);

fclose ($ fh);

// Åpen å skrive

$ Fh = fopen ($ fil, 'r');

fwrite ($ fh, $ new_data);

fclose ($ fh);

?>

Substitute "gamle data" for eksisterende tekst og "nye data" for teksten du ønsker å sette inn.

2 Lagre filen med en "php" forlengelse, for eksempel "replace.php."

3 Overfør filen til serveren din og teste koden ved å navigere til siden i en nettleser. Få tilgang til datafilen for å bekrefte endringen er gjort.