Hvordan erstatte flere poletter i MySQL

Oracles MySQL lar bedrifter og utviklere håndtere store databaser i både en visuell og kommandolinje format. Noen databaser kan inneholde symboler (store streng bokstaver og / eller tall for å identifisere individuelle brukere). Hvis du har bygget et program som tar registreringskoder, kan disse kodene bli lagret i en MySQL database. Du kan erstatte flere symboler i databasen med "Erstatt" kommandoen. For hver token erstatning, du bare legge til en annen streng til kommandoen.

Bruksanvisning

1 Åpne din MySQL database.

2 Skriv inn følgende tre linjer i kommandolinjen:
BYTT [LOW_PRIORITY | FORSINKET]

[TIL] Tabell [(kolonne)]

{Valueold1 | Valuenew1} {Valueold2 | Valuenew2} {Valueold3 | Valuenew3} ...

3 Erstatt "Table" og "Column" med navn på MySQL database tabell og kolonne du jobber med.

4 Erstatt "Valueold1" med den opprinnelige symbol av det første du vil erstatte.

5 Erstatt "Valuenew1" med den nye koden.

6 Gjenta trinn 4 og 5 for hver token du vil erstatte. Hvis du har mer enn tre, bare holde legge dem inn på slutten (med komma).

7 Trykk Enter. Den erstatte kommandoen vil erstatte alle symboler på en gang.