Hvordan erstatte Intel Celeron-prosessor i bærbare

En prosessor er enheten i din bærbare datamaskin som fungerer som systemets hjerne. Hvis Intel Celeron-prosessor i den bærbare datamaskinen er feil, kan du erstatte det, men dette kan annullere garantien på datamaskinen, så sjekk med produsenten før du prøver det. Du kan erstatte Intel Celeron-prosessor i omtrent en time.

Bruksanvisning

1 Slå av den bærbare datamaskinen og ta ut strømledningen og batteri.

2 Trykk inn plasthengslene plassert over tastaturet, og deretter fjerne plastdekselet.

3 Fjern skruene rett over tastaturet, og koble datakabelen.

4 Fjern tastaturet.

5 Fjern skruene som fester din ytre skall, og deretter fjerne det ytre skallet.

6 Fjern skruene på varmelederenheten, og fjern deretter kjøleribben. Den varmelederenheten vil ha en stor fan og vil bli plassert på høyre side av den bærbare datamaskinen.

7 Slå låsemekanismen på prosessoren mot klokken, deretter fjerne Intel Celeron-prosessor.

8 Plasser den nye prosessoren i kontakten, må du slå av låsemekanismen med klokken.

9 Bytt ut kjøleribbe, ytre skallet, tastatur og plast hengslene.