Hvordan erstatte LCD-skjermen i en Pavilion ZE4200

Hewlett Packard ze4200 bærbar datamaskin har en 14,1-tommers TFT aktiv matrise skjerm med en oppløsning på 1024 x 768 piksler. Hvis skjermenheten svikter eller er skadet, kan du kjøpe en ny montering og installere den på datamaskinen. Dette krever bare at du kan fjerne noen av komponentene i maskinen, og du bør være i stand til å fullføre oppgaven i omtrent en time.

Bruksanvisning

1 Slå av den bærbare datamaskinen og koble fra alle tilkoblede enheter.

2 Legg datamaskinen opp-ned foran deg med forkanten vendt fremover.

3 Skyv batterilåsen bakover og skyv harddisken til venstre ut av bukta.

4 Snu datamaskinen med baksiden vendt mot deg. Ta tastaturet dekselskruen fra baksiden av hvert hengsel dekselet. Ta av skjerm skruen fra under hver hengseldekselet. Snu datamaskinen rundt og åpne skjermen 180 grader slik at den vender opp. Sett inn en flat skrutrekker under høyre kant av tastaturet dekselet og lirke den opp for å løsne den danne toppdekselet. Gjenta dette i sentrum og på venstre kant av dekselet og løft det av datamaskinen.

5 Fjern skruen fra venstre og høyre antenne boards, og flytte dem vekk fra skjermhengslene. Løft skjermkabelen, som ligger i venstre bakre hjørne, opp fra hovedkortet. Fjern de tre skruene fra hver skjermenheten hengsel og løft skjermen av den bærbare base.

6 Ordne den nye skjermenheten på hengslene og erstatte de seks skruene. Fest skjermkabelen ved å skyve den ned på hovedkortets kontakten. Bytt ut venstre og høyre antenne boards, og erstatte skruene.

7 Snap tastaturet dekselet tilbake på plass. Lukk skjermen og roter datamaskinen slik at du møter den bakre. Bytt ut de bakre skjermpanelskruer og de to tastaturdekselet.

8 Skyv batteriet tilbake i sin bay og koble den eksterne strømforsyningen.

9 Sett Tjenesten Utilities diskett i diskettstasjonen, og start datamaskinen. Trykk på "ESC" tasten så snart HP-logoen vises på skjermen for å gå inn i setup utility. Velg "Oppdater Skjerm / LCD" for å omprogrammere EEPROM så det gjenkjenner den nye skjermenheten.

Hint

  • Hvis du ikke lenger har tjenesten platen som fulgte med datamaskinen, kan du laste ned programmer på støtteområdet HP.