Hvordan evaluere Button Selection i Powerpoint

Hvordan evaluere Button Selection i Powerpoint


Legge til knapper til PowerPoint kan du tilby interaktive kontroller for seerne. Vurderer knappen utvalget innebærer å endre handlingsinnstillingene for å reflektere følgende handlinger som kommer til neste lysbilde, forrige lysbilde eller et annet lysbilde i presentasjonen. Du kan også kjøre programmer, makroer eller spille lyder. Tildeling av en handling som skal forekomme, avhengig av om noen klikker musen eller mus over knappen er en relativt enkel som forbedrer presentasjonen navigasjon.

Bruksanvisning

1 Åpne PowerPoint-fil. Legg til en knapp ved å klikke på "Shapes" -knappen i "Illustrasjoner" gruppe "Sett inn" -kategorien. Under "Actions knapper" klikker du på knappen du vil legge til. Klikk på bildet og dra musen til å tegne på knappen.

2 Vurdere knappen valg ved å velge enten kategorien "museklikk" eller "Mouse Over" kategorien i "Handlingsinnstillinger" i dialogboksen. Hvis du vil angi en hyperkobling, klikker du på "link til" veksle knappen og skriv inn destinasjonen, slik som "Neste Slide" alternativet. Du kan også velge "URL" og skriver inn en nettadresse, eller velg "Annet File ..." og velg en fil. For å kjøre et program, klikker du på "Run program" veksleknappen og velge et program til å kjøre. Hvis presentasjonen inneholder en makro (sett av handlinger gjennomført for å utføre en oppgave, innspilt i Visual Basic for Applications Programming Language,) kan du klikke på "Kjør makro" veksleknappen og velge makroen. For å spille av en lyd, klikk på "Play sound" boksen og velg lyden du ønsker å spille. Klikk på "OK" -knappen.

3 For å teste lysbildet, fra "Start Slide Show" gruppe på "Slide Show" -kategorien, klikk på "Fra begynnelsen" -knappen. Pass på at knappen evalueringen utfører riktig handling.

4 Lagre filen ved å klikke på "Microsoft Office" -knappen og deretter velge "Lagre" alternativet. Velg "PowerPoint Show" for å sikre at hver gang filen åpnes, åpnes det i fremvisningsmodus, slik at brukerne kan samhandle med knapp og knapp evaluering fører brukerne til riktig sted.