Hvordan få en Cell Bla i Excel på en Mac

Når du bruker Microsoft Excel på Mac for å administrere et stort regneark, kan du støte på et problem - når du ruller for langt ned eller til høyre, alle overskriftene som du må bla off side. Dette betyr at du må bla frem og tilbake for å finne ut hvilken overskrift tilsvarer hvilken verdi i regnearket. Løsningen på dette problemet er å bruke Microsoft Excel er "Freeze Pane" funksjon for å låse disse cellene slik at de vil bla med regnearket.

Bruksanvisning

1 Start Excel. Klikk på "File" og deretter "Åpne" og velg regnearket.

2 Klikk på raden rett under den du vil bla. For eksempel, hvis du ønsker det "2" rad for å bla, velger du "3" rad. For kolonner, velger du raden direkte til høyre for den du vil bla. Hvis du vil at "B" -kolonnen til å rulle, for eksempel, velg "C" kolonnen.

3 Klikk på den lille pilen under "Freeze Panes" i "View" -fanen.

4 Klikk "Freeze Top Row» eller «Freeze Først Column", avhengig av om du vil at rad eller kolonne for å bla.

Hint

  • Oppheve frysing rammer ved å klikke på "Freeze Panes" -knappen, og deretter velge "unfreeze ruter."