Hvordan få Skriptnavn i VBS

Hvordan få Skriptnavn i VBS


Windows Visual Basic Scripts (VBS) er opprettet for klientmaskiner, og de brukes til å konfigurere innstillinger på eksterne datamaskiner. En nettverksadministrator bruker VBS-filer for å utføre kommandoer på en klientmaskin som støvler og autoriserer på nettverket. Administratoren kan skrive navnet på skriptet kjører på maskinen, som er en del av testprosesser under feilsøking VBS-filer.

Bruksanvisning

1 Åpne Windows VBS-filen i en tekst editor. Du kan bruke en enkel editor som Notisblokk, som er fritt tilgjengelig på en Windows-maskin.

2 Legg til en variabel til å holde verdien av VBS script navnet. Følgende kode oppretter en variabel for VBS-filer:
Dim SCRIPT_NAME As String

3 Hent skriptfilen navn og tilordne den til variabelen. Følgende kode viser hvordan du henter manuset navn:
SCRIPT_NAME = Wscript.ScriptName

4 Skriv navnet på skriptet. Dette gjøres for å feilsøke eller teste skriptet. Følgende lar deg kontrollere manuset syntaks er nøyaktig:
Wscript.Echo "Utføre Script:" & SCRIPT_NAME